لازک، PRK، فمتوسکندلیزیک

اکثر تکنیکهای جراحی اصلاح عیوب انکساری با تغییر انحنای قرنیه باعث افزایش بینایی می شود.

برای بیماران نزدیک بین طی انجام جراحی، انحنای قرنیه کاهش یافته و تصویر برروی شبکیه می افتد و دید بیمار افزایش می یابد.

برای افراد دوربین عکس این موضوع خواهد بود، تصویری که در پشت شبکیه قراردارد، با عمل جراحی بر روی شبکیه قرار خواهد گرفت.

در افراد مبتلا به آستیگماتیم، با عمل جراحی انحنای قرنیه در محور آستیگماتیسم، اصلاح خواهد شد.

در جراحی به روش لازک (LASEK)، که از نظر تکنیک عمل بسیار نزدیک به PRK می باشد، جراح چشم از یک محلول الکلی جهت برداشت سطحی ترین لایه قرنیه (اپی تلیوم) استفاده می کند. سپس با تاباندن لیزر اکسایمر بر روی قرنیه، عیب انکساری را برطرف و مجددا لایه اپی تلیوم در محل اولیه قرار می دهد.

در این روش میتوان بدون قراردادن اپی تلیوم، از یک لنز تماسی برروس قرنیه بعنوان بانداژ جهت تسریع در ترمیم اپی تلیوم جدید استفاده نمود.

با توجه به اینکه فقط اپی تلیوم قرنیه قابل ترمیم مجدد می باشد،  تکنیک لازک نسبت به عمل لیزیک (LASIK) ترجیح دارد.

تکنیکهای دیگر جراحی اصلاح عیوب انکساری:

-  در روش PRK اپی تلیوم قرنیه بدون استفاده از الکل برداشته می شود، سپس لیزر اکسایمر تابانده می شود و در پایان عمل لنز تماسی نرم بر روی قرنیه گذاشته می شود.

- کراتوپلاستی هدایتی (Condoctive Keratoplasty) جهت اصلاح دوربینی خفیف تا متوسط در افراد بالای چهل سال

- اپی لیزیک EPI LASIK همانند PRK و لازک در سطحی ترین لایه قرنیه انجام می شود. در این روش بجای الکل از اپی کراتوم برای برداشتن اپی تلیوم استفاده می شود.

 

نکات قابل توجه

مهمترین زمان دوره نقاهت بیمار، سه چهار روز اول بعد از عمل می باشد که بیمار باید استراحت کافی داشته باشد و دید بیمار در طول چند هفته به تدریج افزایش می یابد.

معمولا مراقبت های بعد از عمل توسط جراح به بیمار توضیح داده خواهد شد.

ممکن است بعد از جراحی، جهت دید کامل به عینک یا لنز تماسی نیاز داشته باشید. این مسئله بستگی به میزان شماره چشم قبل از عمل و وضعیت توپوگرافی و ضخامت قرنیه دارد.

جراحی نمیتواند از پیشرفت پیرچشمی در بعد از سن 40 سالگی جلوگیری کند و جهت مطالعه نیاز به عینک خواهد بود.

طبق آمار، در اکثر موارد بعد از عمل، بیماران عمل شده،بدون عینک در معاینه چشم پزشکی آزمون رانندگی موفق خواهند شد.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به جراحی پلاستیک چشم می باشد.